เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

17 ก.ย. 62

รูปภาพประกอบ