เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัตได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัตได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 1,349 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ