ประกาศ

ประกาศ

อื่นๆ

ตำรวจโอมานเพิ่มมาตรการความเข้มงวดในการตรวจลงตรา Visa on Arrival สำหรับบุคคลสัญชาติไทย โดยเฉพาะหญิงไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาโอมานเพื่อการท่องเที่ยว

23 พ.ย. 2559

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต เรื่อง การจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช

17 พ.ย. 2559