สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต (Muscat)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต


(Muscat)

ที่ตั้ง

Villa No. 1339, Way No. 3017,Shati Al Qurum,P.O. Box 60, P.C. 115 M.S.Q.,Muscat

วันที่ทำการ

08.00 -15.00 Saturday - Wednesday

เบอร์ติดต่อ

(968) 24602684-5VOIP: 522401,522402

แฟ็กซ์

(96-8) 24605714

อีเมล

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นายสุวัฒน์ แก้วสุข
(MR. SUWAT KAEWSOOK)

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

- นายประทักษ์ สิกขะมณฑล
(MR. PRATAK SIKKHAMONTON)

Counsellor
(Counsellor)

- นายโชติรัตน์ โกมารทัต
(MR. CHOTIRAT KOMARADAT)

First Secretary
(First Secretary)

- นางสาววิจิตรา ธนสุกาญจน์
(MISS WICHITTRA TANASUKARN)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางสุพรรษา ล่องเนียม
(MRS. SUPUNSA LONGNIAM)