สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต (Muscat)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต
(Muscat)

ที่ตั้ง

Villa No. 1339, Way No. 3017, Shatti Al Qurum, P.O. Box 60, P.C. 115 M.S.Q., Muscat

วันที่ทำการ

Sunday – Thursday

เวลาทำการ

08.00 - 15.00 hrs. (ยื่นคำร้อง 08.00 - 12.00 น.)

เวลาทำการของวีซ่า

Answering consular inquiries via telephone 08.00 - 09.00 hrs., 12.00-13.00 hrs.

เบอร์ติดต่อ

(968) 9807 8801 และ (968) 9927 3440 (WhatsApp) (กรณีคนไทยตกทุกข์เท่านั้น)

แฟ็กซ์

(968) 2460 5714

อีเมล

[email protected] ; [email protected] (for visa and legalization appointment)

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

-

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

- นายเอกอรรถ ทิตาราม
(MR EK-ATT THITARAM)

Counsellor
(Counsellor)

- นายโชติรัตน์ โกมารทัต
(MR. CHOTIRAT KOMARADAT)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางสาวสุภาวีร์ สุวปรีชาภาส
(MISS SUBHAWEE SUWAPRICHAPAS)

- นางสุพรรษา ล่องเนียม
(MRS. SUPUNSA LONGNIAM)