กงสุลสัญจรที่เมือง Salalah

กงสุลสัญจรที่เมือง Salalah

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ส.ค. 2565

| 2,026 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต กำหนดจะเดินทางไปให้บริการด้านกงสุลแก่ประชาชน อาทิ การจัดทำหนังสือเดินทางไทย การรับรองเอกสาร งานทะเบียนราษฎร์ และให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่เมือง Salalah ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงแรม Crowne Plaza เมือง Salalah

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ