เทศกาลไทย ณ กรุงมัสกัต ประจำปี 2564

เทศกาลไทย ณ กรุงมัสกัต ประจำปี 2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ต.ค. 2564

| 2,155 view
งานเทศกาลไทย ณ กรุงมัสกัต
ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. – 1 ต.ค. 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัตได้ร่วมกับห้าง Water Front กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน จัดงานวัฒนธรรม “Thai Festival 2021” ณ ลานริมทะเล เทศกาลดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ เมืองดูไบ กลุ่มธุรกิจและชุมชนไทยในโอมาน เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาตรฐานและคุณภาพของสินค้าไทย โดยได้มีการจัดแสดงสินค้าไทยหลากหลายประเภท ผลไม้ไทย สมุนไพร เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม สปา และสินค้าท้องถิ่นภายใต้การส่งเสริมแนวคิดสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล ตลอดจนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย การแสดงนาฏศิลป์ การสาธิตการทำอาหารและขนมไทย การแกะสลักผักผลไม้
นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดนิทรรศการศิลปะภาพเขียน “Amazing Thailand”ณ แกลลอรีภายในห้างสรรrสินค้า ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. – 9 ต.ค. 2564 โดยมีการจัดประกวดภาพวาดบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยผ่านมุมมองของศิลปินชาวโอมานและต่างชาติ
กิจกรรม “Thai Festival 2021” ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากสาธารณชนโอมาน และชาวต่างชาติที่พำนักในกรุงมัสกัต ตลอดจนมีการรายงานข่าวจากสื่อมวลชนในท้องถิ่น กลุ่ม YouTuber และ Blogger อย่างกว้างขวาง โดยในแต่ละวันมีผู้เข้าร่วมชมงานหลายพันคน และเป็นกิจกรรมสาธารณะครั้งแรกที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลโอมานให้จัดขึ้นหลังการประกาศเปิดประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ