เทศกาลไทย ณ กรุงมัสกัต ประจำปี 2565

เทศกาลไทย ณ กรุงมัสกัต ประจำปี 2565

03/10/2565 3 ต.ค. 2565

| 1,467 view

เทศกาลไทย ณ กรุงมัสกัต
เมื่อวันที่ 28 – 30 กันยายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัตได้จัดงานเทศกาลไทย (Thai Festival) ณ ลานริมทะเล ห้าง Water Front ระหว่างเวลา 17.00 น. – 22.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติ อาทิ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และอาหารไทย โดยมีการจัดแสดงวัฒนธรรม อาทิ การรำไทย การขับร้องเพลงลูกทุ่ง การสาธิตการเขียนร่ม การสาธิตการทำขนมไทยโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การจัดจำหน่ายอาหารและสินค้าไทย รวมถึงการออกบูธของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงพยาบาลตลอดระยะเวลา 3 วัน
การจัดงานดังกล่าวได้รับการสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากชุมชนไทย ร้านอาหารและโรงแรมไทยในโอมาน ผู้นำเข้าสินค้า ตลอดจนการสนับสนุนจากภาคธุรกิจไทย อาทิ บริษัท ตปท. สผ. และกลุ่มโรงพยาบาลไทยที่เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตยังได้ร่วมกับสายการบินท้องถิ่น อาทิ Oman Air และ Salam Air และบริษัททัวร์ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยด้วย
Thai Festival ถือเป็นกิจกรรมแรกที่จัดขึ้นในช่วงต้นฤดูหนาวและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากสาธารณชนและสื่อมวลชนโอมานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสื่อมวลชนท้องถิ่นได้แผร่แพร่ข้อมูลการจัดงานดังกล่าวอย่างกว้างขวาง และมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 1,000 คนต่อวัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

วิดีโอประกอบ

Thai Festival 2022