เอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Phuket Roadshow 2024

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Phuket Roadshow 2024

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ม.ค. 2567

| 308 view

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2567 นายสุวัฒน์ แก้วสุข เอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Phuket Roadshow 2024 ของสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และพบปะเจรจากับผู้ประกอบการด้านโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย - โอมาน มากกว่า 32 บริษัท ในโอกาสนี้เอกอัครราชทูตได้กล่าวต้อนรับคณะผู้ประกอบการไทย ซึ่งนำโดยนายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สำหรับการเดินทางเยือนประเทศโอมานเป็นครั้งแรก รวมทั้งได้ร่วมจับฉลากของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย

ในปี 2566 มีนักท่องเที่ยวโอมานเดินทางไปยังประเทศไทย 86,000 คน และในจำนวนนี้ได้ไปท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต 37,000 คน ทั้งนี้ ปัจจุบันมีสายการบิน Oman Air และ Salam Air เดินทางจากกรุงมัสกัตไปยังภูเก็ตทุกวัน

2_2   

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ