เอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนในกรุงมัสกัต ASEAN Committee in Muscat (ACM) ครั้งที่ 41

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนในกรุงมัสกัต ASEAN Committee in Muscat (ACM) ครั้งที่ 41

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ม.ค. 2567

| 358 view

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2567 นายสุวัฒน์ แก้วสุข เอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนในกรุงมัสกัต ASEAN Committee in Muscat (ACM) ครั้งที่ 41 โดยที่ประชุมได้หารือถึงกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำโอมานจะสามารถจัดร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันและกับรัฐสุลต่านโอมาน โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้ส่งมอบตำแหน่งประธาน ACM ต่อให้แก่เอกอัครราชทูตบรูไน ซึ่งจะดำรงตำแหน่งระหว่างเดือน ม.ค. - มิ.ย. 256

 

On 7 January 2024 H.E. Suwat Kaewsook, Ambassador of Thailand to the Sultanate of Oman, chaired the 41st ASEAN Committee in Muscat (ACM) Meeting and attended lunch at the Hormuz Grand Muscat Hotel hosted by the Ambassador of Brunei Darussalam. The meeting discussed future activities to further enhance relations between ASEAN countries and the Sultanate of Oman. On this occasion, Ambassador of Thailand handed over the chairmanship to Ambassador of Brunei Darussalam, who will be chair of the ACM during January – June 2024.

496447 496449   WhatsApp_Image_2024-01-09_at_19.58.52_1659c536   WhatsApp_Image_2024-01-10_at_09.57.43_d6af1c67   WhatsApp_Image_2024-01-10_at_10.04.06_b02337b0  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ