สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัตจัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัตจัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

3 มิ.ย. 2563

318 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ