เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันฉัตรมงคลได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุวัฒน์ แก้วสุข เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ได้จัดพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรขึ้นเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันฉัตรมงคลได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุวัฒน์ แก้วสุข เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ได้จัดพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรขึ้นเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ค. 2565

| 375 view

pic_coronation_day1 pic_coronation_day   pic_coronation_day_2