สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ส.ค. 2566

| 1,065 view

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายสุวัฒน์ แก้วสุข เอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต พร้อมด้วยข้าราชการและคู่สมรส ตลอดจนเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ และเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้แจกจ่ายอาหารพร้อมทานบรรจุกล่องแก่ผู้ที่มาร่วมพิธีทางศาสนาที่มัสยิดอัลคูแวร์ เซาท์ เซ็นทรัล จำนวน ๑๐๐ คน

1_1 2_1   3_1   33   4_1   5_1   6_1   7_1   8_1   9_1   10_1   11_1