เทศกาลไทยประจำปี 2566 "Thai Weekend in Muscat 2023"

เทศกาลไทยประจำปี 2566 "Thai Weekend in Muscat 2023"

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ต.ค. 2566

| 1,379 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ได้จัดงานเทศกาลไทย Thai Weekend in Muscat 2023 ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ห้างสรรพสินค้า Muscat Grand Mall กรุงมัสกัต เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และความนิยมไทย วัฒนธรรม การท่องเที่ยว อาหารไทย และสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณภาพและศักยภาพในการส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ไทยมายังตลาดโอมานและตะวันออกกลาง รวมถึงการสร้างความใกล้ชิดในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยนายสุวัฒน์ แก้วสุข เอกอัครราชทูต ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีผู้แทนจากหอการค้าและอุตสาหกรรมโอมานเข้าร่วมด้วย

ภายในงานประกอบด้วยการออกร้านจากร้านอาหารไทยและร้านขายสินค้าไทยในกรุงมัสกัต สายการบินท้องถิ่นที่มีเส้นทางบินไปยังจุดหมายในประเทศไทย โรงแรมเซ็นทารา โรงแรมอนันตรา โรงพยาบาลปิยะเวท และ และผู้ประกอบการจากประเทศไทย ทั้งนี้ มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมชมงานกว่า ๓,๐๐๐ คน

สถานเอกอัครราชทูตขอขอบคุณชุมชนไทยในกรุงมัสกัต และผู้สนับสนุน อาทิ Piyavate Rehabilitation and Physiotherapy Center Muscat และ PTTEP MENA Limited ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างสำคัญทำให้การจัดกิจกรรมประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

 

The Royal Thai Embassy in Muscat organized the Thai Weekend in Muscat 2023 between 21 – 23 September 2023 at the Muscat Grand Mall. By bringing a taste of Thailand to Muscat, the event is intended to help promote Thai food and tourism, showcase the variety and quality of Thai products, as well as, strengthen the people-to-people connection between Thailand and Oman. The opening ceremony was held on 21 September 2023 and was attended by H.E. Mr. Suwat Kaewsook, Ambassador of Thailand, and representatives of the Oman Chamber of Commerce and Industry.

Joining at the event were Thai restaurants and shops in Muscat, airlines with flights to destinations in Thailand, Centara Hotel, Anantara Hotel, Piyavate Hospital and SMEs from Thailand. The Royal Thai Embassy would like to thank everyone from the Thai community and our partners Piyavate Rehabilitation and Physiotherapy Center Muscat, and PTTEP MENA Limited who made the Thai Weekend successful with more than 3,000 visitors.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ