โครงการนำคณะผู้ประกอบการจากประเทศไทยเดินทางมายังโอมานเพื่อศึกษาดูงาน สำรวจสภาพตลาด และแสวงหาลู่ทางการขยายช่องทางการตลาดและการส่งออกสินค้ามายังโอมานและตะวันออกกลาง

โครงการนำคณะผู้ประกอบการจากประเทศไทยเดินทางมายังโอมานเพื่อศึกษาดูงาน สำรวจสภาพตลาด และแสวงหาลู่ทางการขยายช่องทางการตลาดและการส่งออกสินค้ามายังโอมานและตะวันออกกลาง

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2566

| 1,249 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ได้นำคณะผู้ประกอบการจากประเทศไทยจำนวน ๑๘ ราย เดินทางมายังโอมานเพื่อศึกษาดูงาน สำรวจสภาพตลาดและแสวงหาลู่ทางการขยายช่องทางการตลาดและการส่งออกสินค้ามายังโอมานและตะวันออกกลาง โดยเฉพาะตลาดสำหรับอาหารและผลไม้แปรรูป รวมทั้งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปา

โดยระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๖ คณะได้เข้าชม Food and Hospitality Oman (FHO) 2023 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และคณะผู้ประกอบการยังได้สำรวจตลาดที่มีศักยภาพในการนำเข้าสินค้าไทย เช่น ซุเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้า (Oman Avenue Mall, Muscat Grand Mall, Mall of Oman และ City Center) และพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ตลอดจนผู้จัดการฝ่ายการตลาดและฝ่ายจัดซื้อของห้าง Lulu Hypermarket, ห้าง Carrefour และห้าง The Sultan Center เกี่ยวกับความนิยมในสินค้าไทย แนวปฏิบัติ และกฎระเบียบในการนำเข้าสินค้า ซึ่งทุกแห่งได้แสดงความสนใจในสินค้าหลายชนิดของทางคณะผู้ประกอบการไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตพร้อมที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าของไทยสามารถขยายตลาดในโอมานได้ต่อไป

 

The Royal Thai Embassy in Muscat led a delegation of 18 Thai entrepreneurs to Oman to explore ways to expand market access for Thai food, cosmetics, and spa products to Oman and the Middle East.

Between 19 – 24 September 2023 the Thai SMEs visited the Food and Hospitality Oman (FHO) 2023, a yearly event organized at the OCEC. They also visited supermarkets and malls with potentials to import Thai products such as Oman Avenue Mall, Muscat Grand Mall, Mall of Oman and City Center. They also got the opportunity to meet with management of the marketing and buying divisions of Lulu Hypermarket, Carrefour, and The Sultan Center and discussed about the popularity of Thai products, relevant laws and regulations, and the possibility of increasing import volume from Thailand. The visit was a success with local companies expressing much interest in many of the Thai products and future cooperation. The Embassy stands ready to support Thai private sector to seek opportunities and expand network in order to promote products from Thailand in the Oman market.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ