สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ “วันนวมินทรมหาราช”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ “วันนวมินทรมหาราช”

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ต.ค. 2566

| 1,052 view

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายสุวัฒน์ แก้วสุข เอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต พร้อมด้วยข้าราชการและคู่สมรส ตลอดจนเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ถวายเครื่องราชสักการะพร้อมพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่พสกนิกรชาวไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า “วันนวมินทรมหาราช” ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ