พิธีวางพวงมาลาถวายราชการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

พิธีวางพวงมาลาถวายราชการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ต.ค. 2566

| 1,235 view

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ได้จัดพิธีน้อมรำลึกและวางพวงมาลาถวายราชการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยนายสุวัฒน์ แก้วสุข เอกอัครราชทูต เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการ คู่สมรส และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ