ขอความร่วมมือชุมชนคนไทยในรัฐสุลต่านโอมานชะลอการเดินทางกลับประเทศไทย

ขอความร่วมมือชุมชนคนไทยในรัฐสุลต่านโอมานชะลอการเดินทางกลับประเทศไทย

7 เม.ย. 2563

745 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ