การเปิดสำนักงาน ปตท. สผ. ประจำกรุงมัสกัต

การเปิดสำนักงาน ปตท. สผ. ประจำกรุงมัสกัต

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ย. 2565

| 2,355 view

การเปิดสำนักงาน ปตท. สผ. ประจำกรุงมัสกัต
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 H.E. Salim Al Aufi รัฐมนตรีพลังงานแห่งรัฐสุลต่านโอมาน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงาน ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ณ กรุงมัสกัต โดยมีนายสุวัฒน์ แก้วสุข เอกอัครราชทูตฯ และนายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการและประธานกรรมการอิสระ ตลอดจนคณะผู้บริหาร (Board of Directors) ร่วมให้การต้อนรับ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ