สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต จัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต จัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.ค. 2565

| 43 view

เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายสุวัฒน์ แก้วสุข เอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต เป็นประธานในพิธี นำเหล่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมถวายความจงรักภักดี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ