เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่ทีมงานกงสุลสัญจรเดินทางมายังเมืองซาลาลาห์เพื่อให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางและสอบถามทุกข์สุขของชุมชนคนไทย

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่ทีมงานกงสุลสัญจรเดินทางมายังเมืองซาลาลาห์เพื่อให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางและสอบถามทุกข์สุขของชุมชนคนไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ย. 2565

| 2,656 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ