โอมานประกาศห้ามบุคคลต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ

โอมานประกาศห้ามบุคคลต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 มี.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 1,769 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ