โอมานประกาศห้ามบุคคลต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ

โอมานประกาศห้ามบุคคลต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ

17 มี.ค. 2563

620 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ