แนวปฏิบัติสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

แนวปฏิบัติสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

20 มี.ค. 2563

594 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ