ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต เรื่อง การจัดเที่ยวบินพิเศษสำหรับเดินทางกลับประเทศไทย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต เรื่อง การจัดเที่ยวบินพิเศษสำหรับเดินทางกลับประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 พ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ต.ค. 2565

| 1,746 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ