ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต เรื่อง การจัดเที่ยวบินพิเศษสำหรับเดินทางกลับประเทศไทย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต เรื่อง การจัดเที่ยวบินพิเศษสำหรับเดินทางกลับประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 พ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,867 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ