ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต เรื่อง การจัดเที่ยวบินพิเศษสำหรับเดินทางกลับประเทศไทย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต เรื่อง การจัดเที่ยวบินพิเศษสำหรับเดินทางกลับประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 พ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ต.ค. 2565

| 2,485 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ